حضور جناب دکتر رستمی در کانال تلویزیونی ایران کالا و صحبت پیرامون تولید محلول های ضد عفونی کننده نانو