نوع سوم نانومواد به صورت ژل میباشد که صورتی از ارائه نانومواد بین کلوئید و پودر میباشد. در این حالت عملا نانوذرات در حجم کمی از حلال دیسپرس شده و ویژگی های خاصی ایجاد می نماید. به عبارت دیگر ژل جامدی است که می تواند از نرم و ضعیف تا سخت و سفت نمایش داده شود. ژل ها به عنوان یک سیستم متقاطع رقیق قابل ملاحظه تعریف می شوند که در حالت پایدار هیچگونه جریان ندارد. از نظر وزن، ژل ها عمدتاً مایع هستند، اما به دلیل داشتن یک شبکه متقاطع سه بعدی درون مایع، مانند مواد جامد رفتار می کنند. این اتصال متقابل درون مایع است که ساختار (سختی) آن را به ژل می دهد و به چسبندگی کمک می کند. به این ترتیب ژل ها پراکندگی مولکول های یک مایع در یک محیط جامد هستند. کلمه ژل توسط شیمیدان اسکاتلندی قرن ۱۹ توماس گراهام با قطع کردن ژلاتین ابداع شد. این شکل از نانومواد در داروسازی و دارو رسانی، حسگر های گاز و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

شرکت آرمان جستجوگران انرژی نور (ASEPE) در این راستا محصولات ژل سیلیس (SiO2) و آلومینا (Al2O3) تولید می نماید.