مصاحبه با زیرنویس فارسی دکتر علی رستمی مدیریت محترم شرکت Asepe در رسانه استان آذربایجان شرقی – تبریز در ایام ماه مبارک رمضان به عنوان دانشمند نمونه