مصاحبه دکتر علی رستمی در تلویزیون جام جم در مورد معرفی شرکت Asepe و محصولات تولیدی این شرکت که در چندین نوبت از این رسانه ملی پخش و به سمع و نظر بینندگان عزیز قرار گرفت.