• واحد بازرگانی : 04133894109 همراه : 09143134280

ثبت نام | ورود

مصاحبه در شبکه دو سیما

مصاحبه دکتر علی رستمی در تلویزیون شبکه دو سیما در مورد معرفی شرکت Asepe و محصولات تولیدی این شرکت و اهداف آن