با توجه به ابعاد بسیار کوچک ذرات در حوزه نانوفناوری که لاجرم سطح بسیار بزرگی خواهد داشت سبب افزایش تمایل به واکنش با محیط اطراف میشود. بنابراین مواد در ابعاد نانو فوق العاده واکنش پذیر هستند. برای نمایش این قابلیت لازم است اشاره شود که اگر کره جامدی به شعاع یک میلی متر با دانسیته معلوم داشته باشیم. اگر بخواهیم این کره را به کره های کوچکی با شعاع ۱ نانومتر تقسیم نماییم مساحت حاصل یک میلیون برابر مساحت کره بزگ خواهد بود بنابراین به اندازه یک میلیون مرتبه با محیط اطراف بیشتر واکنش خواهد داد. بنابراین تولید نانومواد برای اکثر اهداف صنعتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. شرکت آرمان جستجوگران انرژی نور در اثر تلاش های بی وقفه همکاران متخصص این مجموعه توانائی تولید نانوپودرهای زیر را در ابعاد صنعتی دارد.

نانوپودر اکسید روی (ZnO)، نانوپودر آلومینا آلفا و گاما (Al2O3)، نانوپودر اکسید مس (II) (CuO)، نانوپودر اکسید آهن ۲ و ۳ (Fe2O3, Fe3O4)، نانوپودر اکسید نیکل (NiO)، نانوپودر نقره (Ag)، نانوپودر طلا (Au)، نانوپودر دی اکسید تیتان (TiO2)، نانوپودر اکسید منیزیوم (MgO)، نانوپودر دی اکسید منگنز (MnO2)، نانوپودر مس (Cu)، نانوپودر سیلیس (SiO2)، نانوپودر سولفید روی (ZnS)، و نانوپودر کربنات کلسیوم (CaCO3).