نانوکلوئید ها یکی دیگر از حالات ممکنه نانومواد هستند. در این حالت یک حلالی مثل آب یا حلال های آلی بستری برای حفظ نانوذرات هستند. در این شکل از نانومواد با استفاده از فناوریهای خاص نانوذرات در حلال معلق نگه داشته میشود. این شکل از نانومواد در کاربردهای بسیار موثر هستند که توزیع یکنواخت نانوذرات در آن مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال این شکل از نانومواد برای اسپری های ضد تعریق، شامپوهای ضد شوره، صنایع رنگ، پوشاک و بسیاری از صنایع دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. شرکت آرمان جستجوگران انرژی نور (ASEPE) یکی از شرکت های پیشرو در این عرصه بوده و نانومواد کلوئیدی زیر را تولید می نماید.

کلوئید نقره (Ag)، کلوئید طلا (Au)، کلوئید اکسید روی (ZnO)، کلوئید سلنیوم (Se)، کلوئید سلنیوم دی سولفاید (SeS2)، کلوئید دی اکسید تیتان (TiO2)، کلوئید آلومینا (Al2O3)، کلوئید سیلیس (SiO2)