ضدعفونی کننده های دست و سطوح یکی از محصولات ضروری در زندگی روزمره انسانها است. مخصوصا این روزه ها که مترادف با رخداد ویروس کرونا در دنیا است و زندگی عادی را دچار مشکلاتی کرده است. در این زمینه محصول های مختلفی بر پایه الکل و آب اکسیژنه در بازار موجود است که در این محل نمی خواهیم خیلی به آنها بپردازیم.
ادامه مطلب